Modeconservatoren over hun eigen kleding.

Door Michou Basu, fotografie: Marcel van der Vlugt, visagie: Peter Dekker

Caroline 
Boot

Curator Kunst & 
Vormgeving 
van het
 TextielMuseum in Tilburg
product: Furore scarve
design: LAMA concept